Funkcja odtajania, potrafi żyć {realizowana|wykonywana|prowadzona|robiona|tworzona|produkowana|przeprowadzana|organizowa

Have a fun HvZ story to tell? Want to reminisce about the good old days? Talk about it here!

Moderator: CE_RedLightning

ymijev
Posts: 1

Funkcja odtajania, potrafi żyć {realizowana|wykonywana|prowadzona|robiona|tworzona|produkowana|przeprowadzana|organizowa

Post#1 » Wed Sep 20, 2017 6:03 am

Rejestrator gorączki i wilgoci RCW800wifi, dane emitowane są na wbudowanym wyświetlaczu dania a przenoszone do bezprzewodowo, za pośrednictwem sieci WiFi do serwera. Konfigurację rejestratora przeprowadza się przez przeglądarkę internetową, następnie rejestrator potrafi zostać umiejscowiony w pewnym środowisku w obszarze sieci WiFi. Zgromadzone informacje można kontrolować za pomocą przeglądarki internetowej. Jeśli rejestrator czasowo straci zestawienie z internetem, pomiary temperatury są umieszczane w opinie wewnętrznej rejestratora, po zdobyciu związania z siecią prowadzone do serwera. W świadomości rejestratora przechowywane są wartości wielkie i szczupłe temperatury. Klient w jakiejkolwiek sekundy potrafi zrealizować podglądu aktualnych wartości, bądź szansę konfiguracji progów temperatury, których przejście ruchomi alarm, powiadomienie o alarmie zostanie przekazane na korzystne adresy e-mail. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie użytkownik na bieżąco jest kontakt do rejestratora, na dzisiaj zdobywam wieść o alarmach.

Do wykorzystań w systemie HACCP rejestrator potrafi przetrwać zaopatrzony w zeznanie wzorcowania przyrządu.

Zalety rejestratora :

duża dokładność czujnika gorączki oraz wilgoci,
ofertę rzeczy na zasilaniu bateryjnym nawet do 6 godzin,
prosta konstrukcja progów alarmowych,
sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna stanów alarmowych,
pamięć 20 000 punktów pomiarowych: pomiar-bezprzewodowy.pl
możliwość exportu wyników testów do stylów plików, zestawienia graficznie,
stały monitoring online z kontaktem do platform WiFi, z najdroższym interwałem odświeżania

Return to “Stories”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests